Bunları Biliyor muydunuz ?
Türk Bayrağı Tüzüğünün 3. Maddesinin 17/7/1995 tarihinde yapılan değişikliğe göre "Bayrak üreten
işletmeler T.S.E. belgesi almak zorundadır." ibaresi bulunmaktadır. 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu'nun
8.Maddesine göre de tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır.
Firmamızda satılan Türk Bayrakları TSE Standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
2893 SAYILI TÜRK BAYRAĞI KANUNU'DAN YASAKLAR VE CEZALAR
Yasaklar

Madde 7 - Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez.

Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.
Cezalar

Madde 8 - Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır.
Türk Bayrağı Kanunu için tıklayınız
Türk Bayrağı Tüzüğü için tıklayınız
Adres : Esko İş Hanı A.Blok Zemin Kat No:30 Merkez / AYDIN Telefon : + 90 256 226 01 26